ISSN 2520-6265 (print)

ISSN 2520-6273 (online)


DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2020.1(13)

Український психологічний журнал №1(13), 2020


ЗМІСТАлександров Д. О.
НЕРВОВО-ПСИХІЧНА СТІЙКІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ГОТОВНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ
ДО СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2020.1(13).1

9-29


[ABSTRACT]

Богучарова О. І.
СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЕМОЦІЙ, ІНТЕЛЕКТУ ТА ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСУ
В БІЙЦІВ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2020.1(13).2

30-43


[ABSTRACT]

Вакуленко Ю. В.
«СЕНСОРНИЙ ПРОФІЛЬ (КОРОТКА ВЕРСІЯ)»: АДАПТАЦІЯ НА УКРАЇНСЬКІЙ ВИБІРЦІ
НОРМОТИПОВИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2020.1(13).3

44-57


[ABSTRACT]

Васютинський В. О.
ЦІННІСНО-ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ПІДСТАВИ АТРИБУЦІЇ МОЛОДДЮ ПРОВИН УЧАСНИКАМ
СОЦІАЛЬНИХ ВЗАЄМОДІЙ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2020.1(13).4

58-71


[ABSTRACT]

Dzyakau D. R.
CULTURAL-HISTORICAL APPROACH AS A METHODOLOGICAL BASIS FOR COGNITIVE
BEHAVIOURAL SYCHOTHERAPY
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2020.1(13).5

72-84


[ABSTRACT]

Коваленко А. Б., Грищук Е. Ю., Рогаль Н. І.
ЧИННИКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ КУРСАНТІВ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2020.1(13).6

85-104


[ABSTRACT]

Корольов Д. К.
ПСИХОМЕТРИЧНІ ЯКОСТІ ОПИТУВАЛЬНИКА ОСОБИСТІСНИХ ЦІННОСТЕЙ ОБДАРОВАНИХ
СТУДЕНТІВ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2020.1(13).7

105-121[ABSTRACT]

Кравченко С. І.
РОЗРОБКА ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО
КОНСОЛІДАЦІЮ ТА СПОСОБИ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2020.1(13).8


122-138


[ABSTRACT]

Леонова І. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ПОЧУТТЯ САМОТНОСТІ ЖІНКАМИ З РІЗНИХ
СОЦІАЛЬНИХ ГРУП
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2020.1(13).9

139-156[ABSTRACT]

Осьодло В. І., Зубовський Д. С.
ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ЗРОСТАННЯ
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ НА СХОДІ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2020.1(13).10


157-175


[ABSTRACT]

Сердюк Л. З., Баранаускіне І. І., Володарська Н. Д.
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ВНУТРІШНЬОПЕРЕМІЩЕНИМ
ОСОБАМ ВНАСЛІДОК КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2020.1(13).11

176-187


[ABSTRACT]

Соснюк О. П., Власюк І. Ю.
ПСИХОСЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ АНІМАЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ
МОЛОДІЖНОЮ ЦІЛЬОВОЮ АУДИТОРІЄЮ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2020.1(13).12


188-208


[ABSTRACT]

Титаренко Т. М.
ЛАНДШАФТИ ОСОБИСТІСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ УНАСЛІДОК ТРАВМАТИЧНОГО
ВОЄННОГО ДОСВІДУ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2020.1(13).13


209-222


[ABSTRACT]

Chaika G. V.
PERSONAL TRAITS SUPPORTING POSITIVE RELATIONS WITH OTHERS
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2020.1(13).14


223-237


[ABSTRACT]