ISSN 2520-6265 (print)

ISSN 2520-6273 (online)


ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ

Загальні положення

Публікація статті в рецензованому журналі є основною моделлю для редакції "Українського психологічного журналу". У зв`язку з цим необхідно узгодити стандарти очікуваної етичної поведінки для всіх сторін, що беруть участь в акті публікації: автор, редактор журналу, рецензент і видавець.
Наші етичні принципи засновані на рекомендаціях Міжнародного Комітету з видавничої етики та кращих практичних посібників для редакторів наукових журналів.
Конфіденційність
Редактор і будь-хто з членів редакції не повинні розкривати будь-яку інформацію представлену у рукописі кому-небудь, крім відповідних автора (ів), рецензентів, потенційних рецензентів, інших редакційних радників і видавця, за необхідності.
Розкриття інформації та конфлікт інтересів
Неопубліковані матеріали, інформація представлена у рукописі не повинні використовуватися у власних дослідженнях редакторів/рецензентів без наявної письмової згоди автора.
Прийняття рішення про публікацію
Редактори/рецензенти в будь-який момент можуть оцінити інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичної філософії авторів.
Редактори несуть відповідальність за прийняття рішення, які зі статей, поданих до журналу, повинні бути опубліковані.
Редактор може керуватися політикою редакції журналу і зважати на діючі юридичні норми, щодо наклепу, порушення авторських прав і плагіату. Редактор може радитися з іншими редакторами або рецензентами в прийнятті цього рішення.

Обов`язки рецензентів

1. Pецензування допомагає редактору у прийнятті рішень, здійснені зв'язку редакції з автором, а такох також може допомогти автору у покращенні статті.
2. Будь-які рукописи, отримані для розгляду та оцінки повинні розглядатися як конфіденційні документи. Вони не повинні показуватись або обговорюватись з іншими, крім випадків, коли це здійснюється на прохання редактора
3. Рецензування повинно проводитись об'єктивно. Особиста критика автора є недоречною. Рецензенти повинні висловлювати свої погляди ясно та аргументовано.
4.Рецензенти повинні ідентифікувати відповідну опубліковану роботу, яка не була процитована авторами. Рецензенти повинні також звертати увагу редактора щодо подібності або перетинання між розглянутим рукописом і будь- якою іншою опублікованою роботою, яку вони знають особисто.
5. Вся інформація або ідеї отримані шляхом експертної оцінки повинні бути конфіденційними і не використовується для особистої вигоди.
6. Рецензенти не повинні розглядати рукописи, в яких вони мають конфлікт інтересів.

Обов`язки авторів

1. Авторські доповіді оригінальних досліджень повинні містити точний звіт про виконану роботу, а також об'єктивне обговорення її значущості.
2. Основні дані повинні бути точно наведені в роботі. Стаття повинна містити достатню кількість деталей і посилань, що дозволить іншим відтворити роботу. Шахрайські або завідомо неточні твердження є проявом неетичної поведінки і неприйнятні.
3. Автори повинні гарантувати, що вони написали абсолютно оригінальні праці, і, якщо автори використовували роботу / або інші тексти, це повинно бути належним чином процитовано.
4. Автори повинні забезпечити правильне розуміння інших робіт. Автори повинні процитувати публікації, які мали вплив та визначили характер звітної роботи.
5. Авторство повинно бути обмежено тими, хто вніс значний внесок в концепції, проектування, виконання або інтерпретації в опублікованому дослідженні. Всі ті, хто вніс значний внесок, повинні бути перераховані в якості співавторів.
6. Якщо робота пов'язана з хімічними речовинами, процедурами та обладнанням, які мають будь-які незвичайні ризики, властиві їх використанню, автор повинен чітко визначити їх в рукописі.
7. Всі автори повинні розкривати у своєму рукописі будь-який фінансовий або інший конфлікт інтересів, що може бути витлумачений, як такий, що впливає на результати або їх інтерпретацію в роботі. Всі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.
8. Коли автор виявляє суттєву помилку або неточність в його / її власній опублікованій роботі, обов'язок автора негайно повідомити про це редактора журналу або видавця і співпрацювати з редактором, щоб виправити статтю.