ISSN 2520-6265 (print)

ISSN 2520-6273 (online)


ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
ДОДАТОК 1 – ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ
ДОДАТОК 2 – ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОВІДКИ ПРО АВТОРА
ДОДАТОК 3 - ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ТЕКСТІВ