ISSN 2520-6265 (print)

ISSN 2520-6273 (online)


DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2021.2(16)

Український психологічний журнал №2(16), 2021


ЗМІСТ
Васютинський В. О.
ОЦІНКА ІСТОРИЧНИХ ПРОВИН УКРАЇНЦІВ НОСІЯМИ ЛОКАЛЬНОЇ І НАЦІОНАЛЬНОЇ
ІДЕНТИЧНОСТЕЙ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2021.2(16).1

9-20


[ABSTRACT]

Виноградов О. Г., Головіна А. О.
ВАЛІДНІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗВАЖУВАННЯ ЗМІННИХ ПРИ ФОРМУВАННІ ІНДЕКСУ
ЗАДОВОЛЕНОСТІ ДЕМОКРАТІЄЮ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2021.2(16).2

21-35


[ABSTRACT]

Засєкіна Л. В., Малімон Л. Я.
АДАПТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2021.2(16).3

36-53


[ABSTRACT]

Клименко І. В., Козельська А. О.
THE PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE PERCEPTION OF ADVERTISING WITH
DIFFERENT GENDER-ROLE MODELS
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2021.2(16).4

54-69


[ABSTRACT]

Корольов Д. К.
ЦІННІСНА ПІДТРИМКА У КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ОБДАРОВАНИМ
ОСОБАМ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2021.2(16).5

70-88


[ABSTRACT]

Курапов А. О., Несен Р. С.
СПЕЦИФІКА КРОС-КУЛЬТУРНОГО ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ
ЧИННИКІВ АКУЛЬТУРАЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2021.2(16).6

89-105


[ABSTRACT]

Леонова І. М.
ЗВ'ЯЗОК САМОТНОСТІ З КОМПОНЕНТАМИ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ЖІНОК З РІЗНИХ
СОЦІАЛЬНИХ ГРУП
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2021.2(16).7

106-124


[ABSTRACT]

Соснюк О. П., Остапенко І. В., Столярова Д. О.
ФАКТ-ЧЕКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
КОРИСТУВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2021.2(16).8


125-140

[ABSTRACT]

Спіцина Л. В.
THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE PROFESSIONAL DISPOSITIONS OF
STUDENTS
BECOMING SPECIALISTS IN PSYCHOLOGY
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2021.2(16).9

141-158


[ABSTRACT]

Філіпов Д. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОРИСТУВАЧІВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ,
ЯКІ ЦІКАВЛЯТЬСЯ ОСОБИСТІСНИМИ ТЕСТАМИ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2021.2(16).10


159-180

[ABSTRACT]

Шістко Л. О., Прокопович Є. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОПІНГ-РЕСУРСІВ ОСОБИСТОСТІ НА ЕТАПІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2021.2(16).11


181-199

[ABSTRACT]