ISSN 2520-6265 (print)

ISSN 2520-6273 (online)


DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2021.1(15)

Український психологічний журнал №1(15), 2021


ЗМІСТ
Березовська Л. І., Костюченко Є. А
ПСИХОЛОГІЯ ФЕНОМЕНУ ІМПОСТОРА: ЕМПІРИЧНИЙ РАКУРС
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2021.1(15).1

9-23


[ABSTRACT]

Данилюк І. В., Богучарова О. І.
ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ АКУЛЬТУРАЦІЇ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ
СТУДЕНТІВ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ЗІ СХОДУ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2021.1(15).2

24-48


[ABSTRACT]

Васютинський В. О.
ЦІННІСНИЙ КОНТЕКСТ ПОШУКУ УКРАЇНЦЯМИ ВИНУВАТЦІВ
ТРИВАННЯ ВІЙНИ НА ДОНБАСІ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2021.(15).3

49-71


[ABSTRACT]

Виноградов О. Г., Келлер В. В.
ЗВ'ЯЗКИ ЦІННІСНИХ ПРІОРИТЕТІВ З УЯВЛЕННЯМИ УКРАЇНЦІВ
ПРО ІДЕАЛЬНИЙ ЧАС НАСТАННЯ ПОДІЙ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2021.1(15).4

72-88


[ABSTRACT]

Клименко І. В., Радкевич М. О.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СХИЛЬНОСТІ
МОЛОДИХ ВИБОРЦІВ ДО АБСЕНТЕЇЗМУ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2021.1(15).5

89-106


[ABSTRACT]

Kovalenko A. B., Hryshchuk E. Y., Baranauskienė I.
PERCEPTION OF THE FUTURE AS A FACTOR OF UKRAINIAN YOUTH'S
MIGRATORY INTENTIONS DURING THE WAR CONFLICT
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2021.1(15).6

107-126


[ABSTRACT]

Остапенко І. В., Соснюк О. П.
РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДІ МЕТОДАМИ
АКТИВНОГО СОЦІАЛЬНОГО НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕДІАКОНТЕНТУ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2021.1(15).7

127-147


[ABSTRACT]

Паньковець В. Л., Солонський А. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОРИСТУВАЧІВ
ФІТНЕС-ТРЕКЕРІВ СЕРЕД МОЛОДІ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2021.1(15).8


148-164

[ABSTRACT]

Rohal N. І., Synelnykov R. Yu., Seheda I. O.
LANGUAGE FACTORS OF CIVIC IDENTITY FORMATION
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2021.1(15).9

165-179


[ABSTRACT]

Сухенко Я. В.
ОСВІТНІ ТРАЄКТОРІЇ ВЧИТЕЛІВ, ПСИХОЛОГІВ, КЕРІВНИКІВ ШКІЛ:
ПСИХОСЕМАНТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2021.1(15).10


180-199

[ABSTRACT]