ISSN 2520-6265 (print)

ISSN 2520-6273 (online)


DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2022.1(17)

Український психологічний журнал №1(17), 2022


ЗМІСТ
Васютинський В. О.
ОЦІННІ ВИЯВИ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
В УМОВАХ ВІЙНИ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2022.1(17).1

9-25


[ABSTRACT]

Klymenko I. V., Ivaniv O. B.
THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF
FORMING POLITICAL CYNICISM
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2022.1(17).2

26-40


[ABSTRACT]

Коваленко А. Б., Голота В. Г.
ЗВ'ЯЗОК ТРАВМАТИЧНОГО ДИТЯЧОГО ДОСВІДУ
З ТОЛЕРАНТНІСТЮ ОСОБИСТОСТІ В ДОРОСЛОМУ ВІЦІ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2022.1(17).3

41-63


[ABSTRACT]

Москалець В. П.
ЛОГОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПСИХОТРАВМ
ЗЛОЧИННОЇ ВІЙНИ РОСІЇ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2022.1(17).4

64-84


[ABSTRACT]

Pankovets V. L., Sbitneva M. S.
THE RELATIONS OF APPLICANTS’ ANXIETY AND THEIR LEVEL OF SUBJECTIVE
CONTROL DURING INTERVIEWS FOR VACANT POSITIONS IN THE IT SPHERE
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2022.1(17).5

85-102


[ABSTRACT]

Пастрик Т. В.
РЕЦИПРОКНІСТЬ ЕМОЦІЙНОЇ ЕКСПРЕСИВНОСТІ У ТРІАДІ
«КОРИСТУВАЧ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ-РОДИНА-МЕДПРАЦІВНИК»
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2022.1(17).6

103-117


[ABSTRACT]

Пилат Н. І., Галецька І. І.
УКРАЇНСЬКОМОВНА АДАПТАЦІЯ ШКАЛИ ДОБРОЯКІСНОЇ ТА ЗЛОЯКІСНОЇ
ЗАЗДРОСТІ (BEMAS): АНАЛІЗ ПСИХОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2022.1(17).7

118-141


[ABSTRACT]

Рогаль Н. І., Синельников Р. Ю., Матвійчук К. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ЗВ'ЯЗКУ СТИЛІВ СІМЕЙНОГО
ВИХОВАННЯ ТА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ПІДЛІТКІВ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2022.1(17).8


142-160

[ABSTRACT]

Савелюк Н. М., Слюсаренко К. Є.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ
ТА РЕЛІГІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2022.1(17).9

161-185


[ABSTRACT]

Соснюк О. П., Лозовська А. І.
ПСИХОСЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ СПРИЙМАННЯ МОЛОДДЮ
РЕКЛАМИ МОБІЛЬНИХ ЗАСТОСУНКІВ
DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2022.1(17).10


186-207

[ABSTRACT]