ISSN 2520-6265 (print)

ISSN 2520-6273 (online)


Денісієвська А. Є.
СУБ’ЄКТИВНА ЯКІСТЬ СНУ ТА ІНТЕРОЦЕПТИВНА ЧУТЛИВІСТЬ У КУРСАНТІВ