ISSN 2520-6265 (print)

ISSN 2520-6273 (online)


Шановні колеги!
Вітаємо вас на сайті «Українського психологічного журналу» та запрошуємо до публікації результатів ваших наукових досліджень. «Український психологічний журнал» засновано у 2016 році. Журнал виходить не менше 2 разів на рік.
Засновники: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології
Головний редактор – доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка Данилюк І. В.
Мова видання: українська, англійська.
Тематика журналу: усі напрямки наукової психології.
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України з психології
(Наказ № 374 Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 р.)
Журнал проіндексовано у міжнародних наукометричних базах:
INDEX COPERNICUS (IC) (з 2017 р.), GOOGLE SCHOLAR (з 2017 р.).
До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів збірника дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.
Адреса редакції:
03187, Україна, Київ-187, пр. Глушкова,2-а, к.201
E-mail: upj.editorial.office@gmail.com (для листування); knu.soc_psy@ukr.net (для подання матеріалів).
Тел./Факс: +38 044 5213509
Телефон: +38 044 5221648