ISSN 2520-6265 (print)

ISSN 2520-6273 (online)


Сергієнко О. О.
ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ РЯТУВАЛЬНИКІВ З ОЗНАКАМИ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДЧУЖЕННЯ