ISSN 2520-6265 (print)

ISSN 2520-6273 (online)


УКРАЇНСЬКИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Заснований у 2016 р
Журнал виходить не менше 2 разів на рік..
Засновники: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології
Головний редактор - доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Данилюк І. В.
Журнал зареєстровано як друкований засіб масової інформації
(Сертифікат про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, Серія: КВ № 22255-12155Р від 28.07.2016 р.).
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України з психології
(Наказ № 374 Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 р.)
Журнал проіндексовано у міжнародних наукометричних базах:
INDEX COPERNICUS (IC) (з 2017 р.), GOOGLE SCHOLAR (з 2017 р.).
Вид видання: збірник наукових праць
Мова видання: українська, англійська.
В журналі наведено результати теоретичних, наукових, прикладних та науково-експериментальних досліджень з актуальних питань психології. Для науковців, викладачів, аспірантів, соціальних працівників, практичних психологів, студентів.