ISSN 2520-6265 (print)

ISSN 2520-6273 (online)


ПРОБЛЕМА ВПЛИВУ МЕДІА НА СУЇЦИД: ЕВОЛЮЦІЯ ПОЯСНЮВАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ І УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ


Автори:
Л. А. Найдьонова,доктор психологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, завідувачка
лабораторії психології масової комунікацій та медіаосвіти,
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
ORCID: 0000-0002-1222-295X
E-mail: mediasicolo@gmail.com
Н. М. Заріцька, аспірантка, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
E-mail: natalyazaritska777@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2019.1(11).11

Інформація про статтю
Номер: 1(11) 2019, сторінки:141-160
Мова: українська
Отримано: 05.02.2019
Рецензовано: 08.02.2019
Прийнято: 13.02.2019Анотація

Актуальність проблеми зумовлена глобальною динамікою зростання суїцидів і необхідністю особливої уваги до суїцидальної тенденції людини зі зброєю (військовослужбовців, учасників бойових дій, ветеранів), особливо з урахуванням впливу медіа на глядача в умовах гібридної війни. Проведено аналіз динаміки розвитку пояснювальних моделей впливу висвітлення випадків суїциду в традиційних медіа (преса і телебачення) на вразливу аудиторію за понад 40-річний період з 1980-х до наших днів. Розглянуто різні засоби доказового доведення впливу – від ранніх статистичних процедур кореляційного аналізу до експериментів різного дизайну і лонгітюдних когортових досліджень. Виокремлено історичні періоди в досліджуваній тематиці і ключові моделі, які пояснюють вплив «медіасуїциду» на аудиторію у різні часи. Проведено оцінку відповідності пояснювальних моделей (сугестивно- імітаційна, медіапокриття, ідентифікації, багатофакторні) для аналізу ситуації з суїцидами в Україні. Запропоновано кумулятивну модель і проведено аналіз ситуації впливу медіа в контексті війни на динаміку суїцидів найбільш вразливої категорії підлітків за останні 5 років на основі вторинного аналізу офіційних даних Державної служби статистики України щодо смертності через самоушкодження. Виокремлено найбільш вразливу категорію хлопчиків 10–15-річного віку, яку можна вважати найбільш постраждалою внаслідок медійного ажіотажу щодо «смертельних квестів» у 2017 р. Запропоновано концептуальну модель медіаграмотності як чинника підтримки психологічного благополуччя особистості і протистояння розвитку суїцидальної тенденції в умовах гібридної війни. Визначено обмеження і перспективи подальшого дослідження, завдання щодо вдосконалення системи запобігання суїцидам в Україні.
Ключові слова:
самогубство, ефект Вертера, Синій кит, кластер суїциду, медіаосвіта, гібридна війна.

Список використаних джерел:


1. Козаченко О. «Сині кити» та «білий шум»: Як нагнітається паніка навколо теми підліткових суїцидів [Електронний ресурс] / О. Козаченко // «Слідство. Інфо». – 2017. – URL: https://hromadske.ua/posts/syni-kyty-panika-navkolo-pidlitkovykh-suitsydiv.

2. Магазова А. Суїциди серед військових та ветеранів АТО: що відомо? [Електронний ресурс] / А. Магазова // DW Made for minds. – 2018. – URL: https://www.dw.com/ uk/суїциди-серед-військових-та-ветеранів-ато-що-відомо/a-43548220.

3. Найдьонова Л. А. Чи повинні журналісти висвітлювати випадки самогубств? Аналіз психолога [Електронний ресурс] / Л. Найдьонова // Mediasapiens. – 2017. – URL: https://ms.detector.media/trends/1411978127/chi_povinni_zhurnalisti_ visvitlyuvati_vipadki_samogubstv_analiz_psikhologa/.

4. Рекомендації для медіа щодо висвітлення суїциду [Електронний ресурс] // Mediasapiens. – 2017. – URL: https://ms.detector.media/mediaprosvita/how_to/ rekomendatsii_dlya_ media_schodo_visvitlennya_suitsidu/.

5. Спільний акт узгодження No 2 Висвітлення засобами масової інформації теми суїциду [Електронний ресурс] // Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення: офіційний сайт. – 2017. – URL: https://www.nrada.gov.ua/72044-2/.

6. Bohanna I. Media guidelines for the responsible reporting of suicide: A review of effectiveness / India Bohanna and Xiangdong Wang // Crisis. – 2012. – No 33 (4). – Р. 190–198.

7. Goldney R. D. Suicide: the role of the media. / Robert D. Goldney // Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. – 1989. – No 23. – Р. 30–34.

8. Gould M. Suicide and the Media / Madelyn S. Gould // Annals of the New York Academy of Science. – 2001. – No 932. – Р. 200–224.

9. Gould M. S. The impact of suicide in television movies / M. S. Gould, D. Shaffer // New England Journal of Medicine. – 1986. – No 315. – Р. 690–694.

10. Hu G. Mid-life suicide: An increasing problem in US whites, 1999–2005 / Guoqing Hu, Holly C. Wilcox, Lawrence Wissow, Susan P. Baker // American Journal of Preventive Medicine. – 2008. – No 35. – Issue 6. – Р. 589–593.

11. Manton K. G. Suicide in middle age and later life: Sex and race specific life table and cohort analysis / K. G. Manton, D. G. Blazer, M. A. Woodbury // Journal of Gerontology. – 1987. – No 42. – Р. 219–227.

12. Martin G. Media influence to suicide: The search for solutions. / Graham Martin // Archives of Suicide Research. – 1998. – No 4 (1). – Р. 51–66.

13. Nock M. K. The Oxford Handbook of Suicide and Self-injury / Edited by Matt- hew K. Nock. – Oxford University Press, 2014. – р. 516.

14. Niederkrotenthaler T. Assessing the impact of media guidelines for reporting on suicides in Austria: interrupted time series analysis / T. Niederkrotenthaler, G. Sonneck // Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. – 2000. – No 41. – Р. 419–428.

15. Philips D. P. Suicide and media / D. P. Philips, K. Lesnya, D. J. Paight // Assessment and Prediction of Suicide; [R. W. Maris, A. L. Berman and J. T. Maltsberger (eds.)]. – New York: Guilford, 1992. – Р. 499–519.

16. Phillips D. P. Motor vehicle fatalities increase after publicized suicide stories / D. P. Phillips // Science. – 1977. – No 196. – Р. 1464–l465.

17. Phillips D. P. Suicide, motor vehicle fatalities and the mass media: evidence toward a theory of suggestion / D. P. Phillips // American Journal of Sociology. – 1979. – v. 84. – No 5 – Р. 1150–1174.

18. Phillips D. P. The inlluence of suggestion on suicide: substantive and theoretical implications of the Werther effect / D. P. Phillips // American Sociological Review. – 1974. – No 39. – Р. 340–354.

19. Pirkis J. Suicide and the news and information media: A critical review / J. Pirkis, W. Blood. – Barton, ACT: Commonwealth of Australia, 2010. – 213 р.

20. Pirkis J. Reporting of suicide in the Australian media / J. Pirkis, C. Francis, R. W. Blood, P. Burgess, B. Morley, A. Stewart, P. Putnis // Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. – 2002. – No 36. – Р. 190–197.

21. Stack S. Suicide in the media: A quantitative review of studies based on nonfictional stories / Steven Stack // Suicide and Life Threatening Behavior. – 2005. – No 35 (2). – Р. 121–133.