ISSN 2520-6265 (print)

ISSN 2520-6273 (online)


Коваленко А. Б., Безверха К. С.
СОЦІАЛЬНА ТА ЕТНІЧНА ІДЕТНИЧНІСТЬ ІММІГРАНТІВ ПІДЛІТКОВОГО ТА ЮНАЦЬКОГО ВІКУ В УКРАЇНУ З КРАЇН СЕРЕДНЬОГО СХОДУ